måndag, juni 11, 2007

Listetopp


Eg har den siste tida fått fleire spørsmål om kvifor eg vil meg så vondt å bli lokalpolitikar i Lindås kommune. Fleire har registrert at eg er ny, heilt fersk i politikken og det er jo sant og visst! MEN : politisk interessert har eg vel alltid vore, og rundt middagsbordet har mang ein politisk debatt hatt fokus! " Politikarane berre lover og lyger "..Dette er eit utsagn vi fekk som stod på stand i Knarvik Senter for eit par veker sidan. Gjer dei det? Det er ikkje lett å vere lokalpolitikar å jobbe med kommunebudsjettet som verktøy - eit budsjett som der stadig må skjæres i, brutalt - inn til beinet. Prioriteringar mellom grupper - born / eldre, helse / teknisk...Nei, det er er beundringsverdig at så mange har vore aktive i politikken gjennom fleire år. Så kvifor vil eg stå på lista til KrF - ja, til og med vere ordførar kandidat?
Jo, difor står eg på lista :
- KrF vil setja brukarane av dei kommunale tenestene i sentrum, slik at dei opplev kvalitet og service i møte med kommunen
- KrF har familien i sentrum
- Er opptatt av ein trygg og verdig alderdom
- Har oppvekstmiljøet i sentrum
- Er med i kampen mot rusgifter
- Vil strykje forebygginga i helsetenesta
- Formidling av kultur og verdival
- Ynskjer å styrke det frivillege arbeidet
- Har fokus på kyrkja og kristenlivet
- Vil byggje på eit anstendig ressursforbruk
- Har fokus på miljøet
- Sikre arbeidsplassar og levedyktige samfunn i heile kommunen
- Vere pårdrivar for kommunikasjon og samferdsel
- Ha trafikksikring i sentrum

Eg kunne sagt enda meir...men alt dette er henta frå partiprogrammet til KrF - eit unikt og flott program som eg gjerne vil vere med å arbeide fram. For KrF - Lindås vil vere pådrivar til at kommunen vår blir den beste i heile landet!! Visjon og målstyring er viktig, spesielt i lokalpolitikken. Eg - vil vere ærleg og bruke sunn fornuft...det trur eg er kjempeviktig for å lukkast. Når valkampen er i gong for fullt, så glede eg meg til møte mange både blide folk og kanskje eg møter nokre sinte og?? Uansett - eg ynskjer å møte den enkelte med respekt og ærlighet.Dette skal bli spanande!

Ingen kommentarer: