tysdag, august 14, 2007

Skulestart

Så er det to dagar til skulestart. For mange er dette utruleg spanande...1.skuledag og ny sekk på ryggen. Forventningsfulle 6 åringar med eit godt tak i mamma eller pappa si hand. Korleis blir det? Korleis er læraren ? Foreldra er like spente, men det går jo som regel bra! For dei mange som no har hatt ein lang og god ferie så skal det bli greitt å kome attende til kvardagen. Her i huset har ungdommane sove til langt på dag, men no er det andre bollar. Vi er mange foreldre som ser fram til at skulen startar opp att. For meg er det viktig at skulen representerer tryggleik og forutsigbarheit. Eg ynskjer ein god skule, ein skule med innhald og gode læringsarenaer. I Lindås har vi ein god skule. Vi har ein stab med dyktige lærarar som gjer ein kjempejobb utan dei altfor store ressursane. Slik eg kjenner skulen så er der behov for fornying. Teknologien går framover, og vi må difor sørgje for at skulen heng med i denne utviklinga. KrF - Lindås vil vere med å jobbe for gode læringsarenaer både for elevar og lærarar. Skulen må også vere slik organisert at alle veit kven som har ansvaret for skulen, og foreldra må kjenne seg trygge på kven som er leiar. KrF - Lindås vil fylgje med på det som skjer i skulen og organiseringa av skulen. Vi meiner det er viktig å lytte til grasrota, og dersom det viser seg at vi får ein dårleg skule med noverande organisering, ja, då vil vi vere på barrikadane og etterlyse nye løysingar. Kva ynskjer foreldra for skulen? Kva ynskjer lokalpolitikarane? Det skal bli spanande å sjå kva som skjer..Ein ting er sikkert : KrF vil arbeide for TRYGG OPPVEKST, og ein god barnehage og skule i heile kommunen.
Stem KrF, vi vil vere der for deg!

1 kommentar:

Anonym sa...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Se você quiser linkar meu blog no seu eu ficaria agradecido, até mais e sucesso.(If you speak English can see the version in English of the Camiseta Personalizada.If he will be possible add my blog in your blogroll I thankful, bye friend).