tysdag, september 09, 2008

HAPPY BIRTHDAY TO YOU


KrF er 75 år. Jubilanten blei feira som seg hør og bør i heile Hordaland på torsdag 4.9 og med stor jubileumsfest på Hotell Norge på laurdag 6.sept. Ein sprek jubilant, flott fest med sentral politikk ...god mat og god prat. Det kjekkaste for meg på den festen var å sjå alle dei kongebra Krfuarane..Ungdom som er levande opptatt av det sentrale i KrF som NESTEKJÆLEIK, MENNESKEVERD og FORVALTARANSVAR. No skal vi saman byggje livskvalitetssamfunnet med rom for alle, med tid for alle og der den einskilde blir sett. Når dei svakaste blir ivaretatt då blir det kvalitet. Laila Dåvøy som er stortingsrepresentant for KrF sa bla på markeringa vi hadde på Frekhaug : " dersom vi har eit samfunn som er godt for borna- da får vi eit samfunn som er godt for alle ". Familiepartiet KrF godt planta i sentrum av norsk politikk trengs i landet vårt i 75 år til. Snart er det stortingsval. Eg håpar du tek med deg at samfunnet vårt treng meir enn nokonsinne å bli prega av nettopp nestekjærleik, menneskeverd der alle har lik verdi og forvaltaransvaret - både i Norge og i andre land. KrF vil vere med å byggje eit varmare samfunn..blir du med ??