torsdag, mai 31, 2007

Hurra for borna og ungdommen!

"Hvert menneske er fra Guds hånd - en orginalutgave ". Dette er eit sitat av Søren Kierkegaard. Ein klok mann som verkeleg såg verdien i mennesket. Eg er så happy for å kunne vere ein del av KrF sin oppvekstpolitikk. For KrF tek nemleg kvart menneske på alvor. Vi ynskjer å leggje til rette for gode oppvekstvilkår for borna og dei unge. Å gje valfridom til foreldra er ei vikitg sak for KrF. Fridom til å setje saman kvardagen slik ein ynskjer og slik det passar for den einskilde familie. Småbornsfamiliane har ein travel kvardag, og difor vil gode ordningar for desse vere ei viktig hjartesak for KrF framover. Så er det skuleborna..Ein god skule gir ein god start i livet. Ein skule som er verdiforankra og ein skule der borna blir fulgt opp og blir tatt på alvor. Gode læringsarenaer der også lærarane får vidareutvikle seg er viktig for KrF. Vi ynskjer å tilretteleggje for ein skule som gir sterke elevar klare til å møte eit moderne og komplisert samfunn. Dagens ungdommar står overfor mange krav og forventningar. Det er tøft å vere ung i dagens Norge. KrF vil la ungdom få vere ungdom og vi vil kjempe mot kommersialisering og seksualisering av barne og ungdomstida. KrF vil vere med å sikre eit godt og variert og rusfritt kulturtilbod. Idrett, song og musikk, band, musikkorps, kulturskule...you name it..Vi har mange gode tilbod som framleis må sikrast og gjerast endå meir tilgjengeleg. Opne idrettshallar, gratis leige for frivillege lag og organsiasjonar som arbeider for at born og ungdom skal ha eit godt fritidstilbod. KrF vil ta tenåringane og ungdommen på alvor " fordi dei fortener det ". Kom gjerne innom på stands laurdag 2.juni i Knarvik Senter då får du ennå meir info om KrF sin UNIKE oppvekstpolitikk.

1 kommentar:

Anonym sa...

lukke til i morgon!