onsdag, mai 23, 2007

Kjemp for alt hva du har kjært


Våre born og unge har behov for tryggleik, kjærleik og respekt. KrF sitt landsmøte vedtok ein resolusjon om trygg oppvekst. I denne resolusjonen kan ein lese bla : ” Rotfeste gir trygghet og skole og barnehage må fortsatt bygge på den kristne og humanistiske kulturarv.. ”
Dette gjev eg gjerne min tilslutning til. Mange trenger å bli sett og høyrt. Eg meiner borna og dei unge er viktige ressursar, og dei sit inne med mykje kunnskap. Vi må difor våge å høyre på dei, satse på dei og la dei få sleppe til i lokalsamfunnet. Vi foreldre er også ressursar for våre born og unge. Vi og må våge å stå for det vi meiner, vise borna og dei unge tillit og vere til stades for dei. Trygg oppvekst er for KrF eit politisk hovudmål. Det ynskjer vi også i Lindås. I heile kommunen vår ynskjer KrF - Lindås at borna og dei unge skal ha gode oppvekstvilkår, ein god barnehage og skule med vekt på kvalitet. Vidare ynskjer Krf - Lindås eit godt samarbeidsklima mellom skulen og føresatte basert på tillit. KrF set heile familien i fokus og det vil vi gjere også lokalt i Lindås. Vi vil kjempe for borna og dei unge sine oppvekstvilkår. Den kampen er vel verd å ta, for våre born og unge treng oss. Møt oss i Knarvik Senter laurdag 2.juni. Då er vi der på stands for deg! Snakkast.

2 kommentarer:

FR sa...

Fantastisk flott blogg og mange kanonbra innlegg! Veldig, veldig bra!

Vi må ellers ta en prat om medisinering på sykehjemmene. Så at fylkeslegen mente det var for mye av slikt. Her kommer KrFs medmenneskelighet inn i bildet! Kanskje vi kan gjøre noe der?

Lykke til med spennende valgkamp! Heier på deg!

Anonym sa...

Hei Astrid.
vi kjem oss!!! Kjekt!