laurdag, mai 26, 2007

Nordhordlandspakken


Eg synes det er kjekt å få pakker. iallefall pakker med eit slikt innhald at ein blir kjempeglad. KrF-Lindås har ei pakke å tilby.
" Nordhordlandspakken ". Ein pakke til alle innbyggjarane i Nordhordland. KrF - Lindås ynskjer for heile regionen at denne må få utvikle seg til ein konkurransedyktig region for både næringsliv og busetnad. For at dette skal lukkast trengs der gode kommunikasjonar. Alle ynskjer vi gode og trygge vegsamband som både reduserer reisetid og transporttid. Eit anna viktig moment for KrF - Lindås er å betra trafikktryggleiken og redusera forurensinga som der er ved køkøyring. KrF - Lindås ynskjer sterkt at Nordhodlandspakka blir realisert. Sjølvsagt skulle vi ynskje at staten gjekk inn og fullfinansierte alle vegprosjekt, og vi vil jobbe inn mot sentrale myndigheter for 100 % statleg finansiering. MEN : samstundes er KrF - Lindås realistiske..Vi vil vere villege til å ta medansvar for denne finansieringa om så er gjennom ei bompengefinansisering. For å få til dette må vi vere samla i heile regionen, for det gjeld alle. Dersom det blir nei til medfinansiering ved bom så kan konsekvensane bli bla :
- regionen blir akterutseilt i konkurransen med andre regionar i Hordaland
- mindre statlege vegmidlar til regionen
- kaos i Knarvik
- ingen betring av vegane på Radøy, Meland osv
- trafikkulykker
Hjelpe og trøste...vi treng betre vegar, og vi har ikkje all verdas tid til å vente...Vi treng å handle og KRF - Lindås står parat til å vere med å realisere Nordhordlansdpakken fordi det er til det beste for oss alle. Eg håpar mange får augene opp for denne pakken, for det er ei gåve til oss alle.Takk til Kaare Gaulen i KrF - Lindås for inspirasjon til å skrive litt om Nordhordlandspakka. Du gjer ein kjempejobb Kaare! GOD HELG!

Ingen kommentarer: