søndag, mai 06, 2007

Trygg alderdom

Eg er opptatt av ein god eldreomsorg. Det er derfor eg har min daglege jobb nettopp i eldreomsorgen. Det er utfordrande og givande å arbeide med eldre. Det er faktisk veldig spanande. Du får kome nært innpå mennesker som har levd eit langt liv. Dei har så mykje å formidle dersom du tek deg tid til ein prat…I eldreomsorgen er det ennå mykje ugjort, og eg håpar at folk flest vil ha ein god og verdig eldreomsorg både i landet vårt for øvrig, og i Lindås kommune. KrF er eit parti som som lytter til og tar på alvor vanlege folks store og små bekymringar. Eldreomsorg er noko som alle er opptatt av. Eg er glad for at der er tverrpolitisk enighet om det. Vi trenger kvalifisert helsepersonell til å ivareta den enkelte eldre som har behov for hjelp og omsorg. Så må vi auke rekrutteringa og styrke kompetansen for dei som vel å ha sitt arbeid i eldreomsorgen. Ein annan viktig ting som vi i Lindås KrF er opptatt av er å styrke omsorgslønsordninga. Mange gjer ein formidabel innsats for sine pleietrengande, og ikkje minst for desse som tek eit slikt ansvar så må vi få styrka avlastningstilbodet slik at pårørande
kan få pusterom innimellom og ta vare på seg sjølve. Eg hadde ein sjef på Knarvik Sjukeheim då eg i min tid arbeide på legevaktsentralen der. Ho sa ofte og minna oss på at i eldreomsorgen og i møte med det enkelte menneske så skal vi ha " Eit varmt hjarta, eit klokt hovud og flittige hender ". Var ikkje dette godt sagt!

1 kommentar:

Byrknes sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.